Ніжинська місцева прокуратура: різниця між запитом на інформацію та зверненням

З огляду на статистику запитів на отримання публічної інформації, які надходять від громадян до Ніжинської місцевої прокуратури, вбачається, що під час написання запиту, у громадян виникає складність


З огляду на статистику запитів на отримання публічної інформації, які надходять від громадян до Ніжинської місцевої прокуратури, вбачається, що під час написання запиту, у громадян виникає складність у розмежуванні інформації, яка є публічною, від інформації, яка до публічної не має відношення.  Між тим, запит на інформацію і звернення є різними за багатьма ознаками.

Право на запит на інформацію і право на звернення регулюються двома законами: запит на інформацію регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації», право на звернення — Законом України «Про звернення громадян».

Статтею 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом. 

Звернення громадян є протилежними за своєю сутністю. Частина перша статті 3 Закону України «Про звернення громадян» визначає, що зверненнями громадян є викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Тобто, термін «звернення громадян» охоплює широке коло правовідносин.

Що стосується запиту на інформацію, частина перша статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначає запит на інформацію як прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.  

Крім того, різниця полягає також у строках для надання відповіді на запит або звернення. Що стосується надання відповіді на запит на інформацію, то статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної і інформації» зазначено, що розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. 

Поряд з цим, статтею 20 Закону України «Про звернення громадян» передбачено, що звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. 

Одночасно повідомляємо, що протягом 11 місяців до Ніжинської місцевої прокуратури та її відділів запити на публічну інформацію не надходили.

Ніжинська місцева прокуратура