Безпечна праця – легальна праця

Однією з ключових переваг легальної зайнятості є дотримання правил охорони праці. Гарантування безпечних і нешкідливих умов праці покладається на роботодавця. Охорона праці – це система


Однією з ключових переваг легальної зайнятості є дотримання правил охорони праці. Гарантування безпечних і нешкідливих умов праці покладається на роботодавця. 

Охорона праці – це система заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, та здоров'я людини в процесі роботи. У нормах про охорону праці втілюються конституційні положення про те, що людина, її життя та здоров’я визнаються найвищою соціальною цінністю держави.

Державна служба зайнятості хоче нагадати вам основні права, що гарантуються Кодексом законів про працю України та Законом України "Про охорону праці".

Особливо актуальними ці положення стали у зв’язку з пандемією COVID-19, адже багатьом спеціалістам доводиться далі працювати на своїх робочих місцях.

- Право  на безпечні й нешкідливі умови праці. 

- Право на забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами. 

- Право на отримання знань у сфері охорони праці.
 
- Право відмовитися від роботи в разі загрози життю та здоров’ю.

Ніжинський міськрайонний відділ Чернігівського обласного центру зайнятості