Ніжинська молодь говорила з депутатами про проблеми громади та шляхи їх вирішення

9 лютого в стінах виконавчого комітету Ніжинської міської ради відбувся «Молодіжний діалог» між молоддю та депутатами Ніжинської міської ради. Молодіжний діалог ЄС – це європейський механізм участі молоді...


Днями у Ніжинраді відбувся «Молодіжний діалог» між молоддю та депутатами Ніжинської міської ради.

Що таке молодіжний діалог?

Молодіжний діалог ЄС – це європейський механізм участі молоді, який протягом 18 місяців за пріоритетною темою підтримує реалізацію Молодіжної стратегії ЄС на 2019-2027 роки та забезпечує залучення молоді до процесу прийняття рішень у розробці та реалізації молодіжних політик від локального до національного рівнів шляхом чіткого діалогу між молоддю та особами, що приймають рішення в Європі.

За круглим столом після тривалої карантинної перерви зібралися учнівська та студентська молодь, зацікавлена у якісних змінах, депутати Ніжинської міської ради, які безпосередньо беруть участь у прийнятті рішень щодо цих змін, адміністрували та проводили захід головний спеціаліст відділу у справах сім’ї та молоді Катерина Шекера, директорка Ніжинського міського молодіжного центру Анжела Тимченко та заступник директора Ніжинського міського молодіжного центру Світлана Цюрток. Учасники знайомилися, з'ясовували проблеми Ніжинської територіальної громади та проектували варіанти їх вирішення відповідно до Молодіжних Цілей ЄС. Шляхом жвавого обговорення, були озвучені цікаві ідеї для вирішення глобальних проблем громади.

Аналізувалися Молодіжні цілі ЄС у площині Ніжинської територіальної громади, тому й запропоновані рішення можуть стати поштовхом для спільної роботи на їх реалізацію.

Ціль № 1. Єднання ЄС з молоддю.


Були озвучені такі проблеми, як страх «показати» свою громадську позицію та ініціативу. Рішенням могло б стати збільшення молодих кадрів на владних посадах для формування містка довіри, популяризація «доступною молоді мовою» цінностей та пріоритетних векторів розвитку громади, популяризація офіційного засобу масової інформації Ніжинської територіальної громади, як єдиного джерела достовірної інформації.

Ціль № 2. Гендерна рівність.


Проблема – складність працевлаштування, пов’язана з «гендерним сортування». Серед запропонованих рішень звучало проведення анонімного соціологічного дослідження щодо дискримінації представників тієї чи іншої статі при працевлаштуванні, інформаційно-роз’яснювальна робота серед громадян та роботодавців щодо їх прав та свобод.

Ціль № 3 Інклюзивне суспільство.


Учасники погодилися, що проблемами у цьому напрямку є низький рівень доходів сімей, низький рівень толерантності та дискримінація за соціальним статусом. Може вирішити ці проблеми проведення дієвих заходів з метою підвищення рівня толерантності, налагодження дружніх стосунків між осередками, які об’єднують людей певних категорій, доступна якісна освіта для усіх.

Ціль № 4. Інформування та конструктивний діалог.


Проблемою залишається поширення сумнівної інформації різними джерелами, труднощі з її перевіркою. Тому допоможе популяризація офіційного джерела інформації громади, створення такого офіційної сторінки громади у популярних серед молоді соціальних мережах, мотивація та залучення молоді для створення молодіжного каналу, регулярне проведення курсів з медіаграмотності, розвитку критичного мислення.

Ціль № 5. Ментальне здоров’я та благополуччя.


Усіх турбує поширення проблем, пов’язаних з психологічним здоров’ям (високий стрес, тривога, депресія та інше), ментальних захворювань серед молоді. Рішенням цих проблем у нашій громаді можуть стати популяризації та систематичне проведення тренінгів у дружній та комфортній для молоді атмосфері, серіал з висвітленням цих проблем (щоб молода людина не відчувала себе одинокою у своїй проблемі), соціальні програми, створення комунікаційних осередків для єднання молоді з метою вирішення цих проблем та самодопомоги, робота з батьками.

Ціль № 6. Підтримка молоді малих міст та сільської місцевості.


Учасники визначили, що молодь, яка проживає віддалено від міста позбавлена тих умов та можливостей, що є у місті. Вирішити це може покращення Інтернет-зв’язку у сільській місцевості шляхом мотивування Інтернет-провайдерів для посилення їх мережі саме у сільській місцевості; залучення молоді до спільного створення та реалізації проектів, до спортивного життя; надання пільг для сільської молоді та проведення акцій у місті саме для підтримки сільської молоді; регулярні екскурсії до великих міст України з метою покращення рівня мобільності молоді.

Ціль № 7. Якісне працевлаштування для всіх.


Проблемою залишається безробіття, відсутність перспективних вакантних місць, перешкоди для функціонування малого та середнього бізнесу, відсутність робочих місць для молоді віком 14-18 років. Були запропоновані рішення –  залучення інвестицій для відкриття підприємств, кредитування для відбудови закритих (занедбаних) підприємств на пільгових умовах, запобігання утворенню монополістів, співпраця підприємств із закладами освіти щодо потенційного працевлаштування студентів.

Ціль № 8. Якісна освіта.


У жвавому обговоренні була визначена така актуальна проблематика, як відсутність співпраці з міжнародними освітніми інституціями (практика, навчання, подвійний диплом), пасивність як надавачів освітніх послуг, так і отримувачів щодо впровадження новітніх технологій у подачі та засвоєнні навчального матеріалу. Вирішити ці проблеми може встановлення партнерських зв’язків з освітніми установами інших країн, створення для молоді умов для обміну, перетворення освітніх методик на більш сучасні та варіативні в плані подачі інформації, впровадження та поширення некласичних методик подання навчального матеріалу, об’єднання молоді для спільного вирішення даних проблем.

Ціль № 9. Простір для участі кожного.


Проблемою є недостатня представленість молоді у процесах прийняття рішень, які впливають на них, хоча їх участь є вирішальною для демократії, відсутність ефективної практики регулярного стажування молоді у владних структурах, небажання влади щось змінювати у цьому напрямку.

Були запропоновані такі рішення – активна співпраця з молоддю на всіх рівнях процесу прийняття рішень, виконання владою даних молоді обіцянок, популяризація форм впливу на владу серед молоді.

Ціль № 10. Сталий «зелений» розвиток Європи.


Актуальними проблемами нашої громади на сьогодні є забрудненість річки Остер, низький рівень еко-освіченості людей, відсутність сталого механізму утилізації сміття, наявність великих підприємств, які здійснюють пагубний вплив на екологію. Рішенням цих проблем можуть стати конкурс щодо очистки річки (з винагородою), залучення волонтерів, розробка механізму покарання за забруднення водної артерії та активні дії поліції у цьому напрямку, якісне та сучасне облаштування зони відпочинку; активізація роботи щодо еко-освіти на місцевому рівні, вдосконалення системи сортування та популяризація сталого механізму сортування сміття для нашої громади; щодо утилізації сміття необхідно розробити бюджетну програму з включенням пільг/матеріальної винагороди фізичним особам, які займаються «правильною» утилізацією сміття, озеленення та благоустрій «зелених» зон (зелена окраса міста може стати мотивацією для інших громадян в напрямку поширення «флешмобу озеленення»), визначення ділянок, передбачених для вигулу тварин; екологізація виробництва (заохочення підприємців).

Ціль № 11. Молодіжні організації та Європейські програми.

Мало української молоді об’єднані у громадські організації або спільними осередками розвитку. Це може бути спровоковано і недостатньою поінформованістю молоді, недовірою, не вірою у себе, зайнятість за основними видами діяльності. Вирішити дані проблеми може удосконалення системи інформування щодо «правил» створення та офіційної реєстрації громадських об’єднань (виділення коштів на рекламу, організація заходів, спрямованих на популяризацію громадських організацій, залучення відомих людей до інформаційних кампаній), історії успіху (показати власним прикладом, що таке участь у роботі громадського осередку/об’єднання), модель ООН, систематичне проведення тренінгів та навчальних програм щодо розвитку інститутів громадянського суспільства, молодіжні обміни.

Молодіжний діалог допоміг озвучити інтереси молодих людей, їх побоювання та прагнення. Він став тим механізмом діалогу та консультування між молоддю і особами, які приймають рішення, що відбувся в рамках імплементації Молодіжної стратегії ЄС і послужить в подальшому пусковим механізмом для постійних спільних роздумів та консультацій щодо пріоритетів, реалізації та подальших заходів співпраці у галузі молодіжної політики.

Джерело: Ніжинська міська рада