Ніжинський центр з надання БВПД про ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ

Існують випадки, коли самотні люди похилого віку не мають можливості самі забезпечувати власні потреби, тому змушені звертатися за допомогою до сторонніх осіб. Цими особами можуть бути як далекі родичі так і сусіди чи просто знайомі


Існують випадки, коли самотні люди похилого віку не мають можливості  самі забезпечувати власні потреби, тому змушені звертатися за допомогою до сторонніх осіб. Цими особами можуть бути як далекі родичі так і сусіди чи просто знайомі. В обмін за надану допомогу та догляд, пенсіонери готові  відмовитися від власного будинку, квартири чи іншого майна.  Така ситуація врегульовується шляхом укладення договору довічного утримання (догляду). 

Це може бути  альтернативою договору дарування в тих випадках, коли особа за життя має намір передати належне їй майно певній особі, але зі застереженням для себе, отримуючи натомість гарантії догляду та (або) довічного утримання, поховання.

Згідно ст. 744 ЦК України ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ) - домовленість двох сторін, за якою одна сторона (відчужувач) передає у власність другій стороні (набувачеві) житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.

 Отже, сторони договору: ВІДЧУЖУВАЧ  та НАБУВАЧ.

ВІДЧУЖУВАЧ - особа, яка потребує догляду та передає своє майно у власність іншій особі. Відчужувачем може бути фізична особа незалежно від віку та стану здоров’я.

НАБУВАЧ - особа, яка зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно та набуває у власність передане їй майно. Набувачем може бути повнолітня дієздатна фізична особа фізична (кілька фізичних осіб) або юридична особа.

Договір довічного утримання (догляду) може бути укладений на користь третьої особи.

МАЙНО, яке може бути передане у власність за договором:  житловий будинок або його частина; квартира або її частина; інше нерухоме майно (гараж, дача, земельна ділянка, садовий будинок тощо); рухоме майно, що має значну цінність.

Договір довічного утримання (догляду) укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.  Якщо предметом договору є нерухомість, то такий договір підлягає обов’язковій державній реєстрації.

З моменту реєстрації укладення договору ВІДЧУЖУВАЧ (пенсіонер) втрачає можливість розпоряджатись своїм житлом (продавати, дарувати т.п.), так як більше не є його власником.  НАБУВАЧ також обмежений у праві розпорядження житлом до моменту смерті відчужувача.

Втрата (знищення), пошкодження майна, яке було передане набувачеві, не є підставою для припинення чи зменшення обсягу його обов'язків перед відчужувачем.

У договорі довічного утримання (догляду) можуть бути визначені всі види матеріального забезпечення (може бути вказана конкретна щомісячна грошова сума), а також усі види догляду (опікування), якими набувач має забезпечувати відчужувача (вид та кількість харчування, порядок отримання медичної допомоги, послуг перукаря т.п.).

Набувач зобов'язаний у разі смерті відчужувача поховати його, навіть якщо це не було передбачено договором довічного утримання (догляду).

 У ЯКИХ ВИПАДКАХ ПРИПИНЯЄТЬСЯ ДІЯ ДОГОВОРУ?

По перше, договір довічного утримання (догляду) може бути розірваний за рішенням суду:

▪ на вимогу відчужувача або третьої особи, на користь якої він був укладений, у разі невиконання або неналежного виконання набувачем своїх обов'язків, незалежно від його вини;

▪ на вимогу набувача.

У разі розірвання договору довічного утримання (догляду) у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням набувачем обов'язків за договором, відчужувач набуває право власності на майно, яке було ним передане, і має право вимагати його повернення. У цьому разі витрати, зроблені набувачем на утримання та (або) догляд відчужувача, не підлягають поверненню.


У разі розірвання договору у зв'язку з неможливістю його подальшого виконання набувачем з підстав, що мають істотне значення, суд може залишити за набувачем право власності на частину майна, з урахуванням тривалості часу, протягом якого він належно виконував свої обов'язки за договором.

По друге, договір довічного утримання (догляду) припиняється зі смертю відчужувача.

За отриманням консультації та захистом своїх прав звертайтеся до Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (м. Ніжин, вул. Богуна, 8 (3-й поверх) або за телефоном (04631) 7-16-15) та його структурних підрозділів ( бюро правової допомоги ). Єдиний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103