Вступна кампанія-2021. Все, що мають знати ніжинські абітурієнти

З минулого тижня – 1 липня – почалася реєстрація електронних кабінетів вступників, які мають намір вчитися у закладах вищої освіти. Вся вступна кампанія (аж до етапу зарахування) триватиме до осені і навіть в окремих випадках зачепить вересень, але зволікати не варто.

КАЛЕНДАР АБІТУРІЄНТА

Для тих, хто закінчив 9 класів

До коледжів (закладів фахової передвищої освіти) вступна кампанія розпочалася на кілька днів раніше – з 29 червня. Для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання прийом заяв та документів триватиме до 13 липня.

Іспити, творчі конкурси та співбесіди вступників будуть проведені з 14 до 24 липня. Творчі конкурси можуть проводитись не більше ніж у два тури, кожен з яких оцінюватиметься окремо.

Рейтингові списки вступників будуть сформовані на основі конкурсного бала вступників. Їх оприлюднення відбудеться не пізніше 12:00 27 липня.

Вступники, які отримають рекомендації до зарахування, матимуть лише дві доби для того, аби виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення –до 12:00 29 липня.

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням відбудеться не пізніше 18:00 31 липня; за кошти фізичних або юридичних осіб (контрактне навчання) – не пізніше ніж 3 серпня, додаткове зарахування – не пізніше, ніж 31 серпня.

Для тих, хто закінчив 11 класів

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну форму реєстрація електронних кабінетів і завантаження необхідних документів розпочалося 1 липня.

Вступні іспити та творчі конкурси в цьому випадку проводитимуться в кілька потоків з 1 по 13 липня включно для вступників, які вступають на місця державного або регіонального замовлення. А з 14 липня по 2 серпня можуть проводитись додаткові сесії іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають за кошти фізичних або юридичних осіб (контрактники). Співбесіди передбачені на період з 24 до 29 липня включно.

Для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів та творчих конкурсів, прийом заяв та документів закінчується о 18:00 26 липня. Для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО, прийом заяв та документів закінчується о 18:00 2 серпня.

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 (абітурієнти з Криму) будуть оприлюднені не пізніше 12:00 5 серпня. У цьому випадку часу буде ще менше, адже вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 6 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12:00 годин 7 серпня. Зараховані особи впродовж 7 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1), оприлюднять не пізніше 12:00 5 серпня. Найкращі претенденти, які отримають рекомендації, повинні виконати всівимоги до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення до 12:00 9 серпня. Зарахування вступників за державним (регіональним) замовленням відбувається не пізніше 12:00 14 серпня, а за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 12:00 20 серпня. Окрім того, додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб відбудеться не пізніше 30 вересня.

Для інших вступників

Прийом документів для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за іншими (крім денної та дуальної) формами здобуття освіти починається не раніше 13 липня.

Тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2021 року.

Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання визначаються правилами прийому. При цьому зарахування на місця державного (регіонального) замовлення закінчується не пізніше 15 вересня.

Як подати документи

Ще у 2019 році була запроваджена можливість подачі документів на вступ до університетів, інститутів та академій дистанційно – через інтернет. В умовах карантину у 2020 році цей досвід знадобився – обов’язковою умовою для участі у вступній кампанії була реєстрація особистого електронного кабінету абітурієнта. Цього літа – ті самі правила. Тож заходьте на портал vstup.edbo.gov.ua

Для відкриття електронного кабінету необхідно вказати адресу електронної пошти, номер сертифікату ЗНО, його код та рік видачі, дані документа про повну загальну середню освіту та його середній бал, який вступник має розрахувати самостійно.

Середній бал атестата обчислюється як середнє арифметичне всіх зазначених у додатку до атестата оцінок з округленням до десятих частин. Потім – переводиться у шкалу від 100 до 200 за допомогою спеціальної таблиці. Середній бал 6 дорівнює 140 балам, 8 = 160, 9 = 170, 10,2 = 182, 11,5 = 195, 12 = 200. Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», а також факультативи в загальну кількість не враховуються.

Після введення необхідних даних вступник зможе зареєструвати електронний кабінет. Лист активації буде направлений на вказану електронну адресу.

Як подати заяву на вступ

Сервіс подачі електронних заяв через створені кабінети стане доступний з 14 липня. Перед подачею документів до закладів вищої освіти абітурієнту необхідно буде внести до свого кабінету інші дані вступника: номер телефону, власну фотографію, завантажити (за наявності) сертифікати ЗНО інших років, додаток до документа про повну загальну середню освіту тощо. Якщо претендент на вступ має пільги, потрібно зазначити це у кожній заяві.

Усього абітурієнти цього року можуть подати одночасно 5 (п’ять) заяв на будь-які спеціальності на державне замовлення, визначивши їхню пріоритетність. Так само було і минулого року. Для контрактників вибір значно ширший – 30 заяв.

Якщо виникли проблеми

Якщо абітурієнт не може зареєструвати електронний кабінет, треба подати паперові версії документів. Це стосується й окремих категорій пільговиків. Конкретні випадки можна уточнити у технічної підтримки ЄДЕБО, ДП «Інфоресурс» (cервic підтримки з реєстрації електронних кабінетів і подання електронних заяв) за телефонами:

(044) 290-18-13
(095) 281-13-54
(067) 551-24-74
(093) 342-38-63

Старі результати ЗНО дійсні

Вступники можуть подавати результати зовнішнього незалежного оцінювання за останні 4 роки (2018–2021). Результати ЗНО різних років можна комбінувати, обравши найкращий бал із предмета, який є необхідним для вступу до того чи іншого навчального закладу.

Раніше були жорсткіші вимоги до «свіжості» результатів тестування з іноземних мов, проте цього року вони діють нарівні з іншими результатами.

Яким буде прохідний бал

Відповіді на це питання немає. Прохідний бал визначається щороку за результатами конкурсу і залежить від рівня абітурієнтів та кількості місць у закладі освіти. Тому він буде відомий після оголошення його результатів. Однак вступники можуть переглянути прохідні бали минулих років, щоб оцінити свої шанси для вступу на ту чи іншу спеціальність.

Конкурсний бал може складатися з шести частин: балів (ЗНО, іспит чи творчий конкурс) з трьох предметів; оцінки в атестаті; бала за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти; оцінки за мотиваційний лист (чому ви хочете вступити саме сюди). Останні дві складові не є обов’язковими, тож перелік може скорочуватися відповідно до кожного окремого випадку.

Кожну складову університет оцінює окремими коефіцієнтами, які у сумі мають дорівнювати одиниці (100 %). Міністерство встановлює певні обмеження. Зокрема, цифри за предмети (ЗНО, іспит) не можуть бути нижчими 0,2 (20 %) для кожного з них. Винятки – 0,25 (25 %) для творчого конкурсу та 0,6 (60 %) для спеціальностей «Культура та мистецтво» і «Архітектура та містобудування».

Середній бал атестата, переведений у шкалу від 100 до 200, множиться не більше ніж на 0,1 (тобто дає не більше 10 %), а бонус за курси при університеті – не більше ніж на 0,05 (дає не більше 5 %). Мотиваційний лист (якщо заклад вирішить, що він потрібний) не може важити для абітурієнта більше 1 % у загальному балі.

Наприклад

Університет за обраною вами спеціальністю передбачає необхідність складати ЗНО чи іспити або конкурс за такими предметами: українська мова, історія України та написання твору. Кожен з них не може важити менше 20 % (коефіцієнт 0,2), а творче завдання – 25 % (коефіцієнт 0,25). Припустімо, навчальний заклад обрав наступний варіант: 30 % для мови, 25 % для історії та 35 % для твору. Ще 10 % (коефіцієнт 0,1) зарезервував для атестата, підготовчих курсів не було, а мотиваційний лист не запровадили.

Якщо ЗНО з профільних предметів ви склали на 180 балів кожен, ваш твір оцінили у 160 балів, а у школі ви були повним відмінником (у переведенні на шкалу – 200 балів), то вийде наступна формула:

180*0,3 + 180*0,25 + 160*0,35 + 200*0,1 = 175.

Важливо! Сума всіх коефіцієнтів (навіть якщо будуть додаткові – у вигляді балів за підготовчі курси чи мотиваційні листи) має дорівнювати 1.

Додаткові коефіцієнти на вступ

Як і раніше в Україні в рамках вступної кампанії діють три додаткові коефіцієнти, які покликані забезпечити кращий баланс для абітурієнтів і запобігти перекосу в освітній мапі.

1. Регіональний коефіцієнт (РК) – цифра, на яку може вирости конкурсний бал, якщо вступник обирає навчальний заклад за межами Києва. Для столиці він дорівнює 1 (тобто підсумкові показники не зміняться). Якщо ж університет чи його підрозділ (філія) розташований на території Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської, Черкаської областей – тоді потрібно множити на 1,04. У всіх інших регіонах (ще 13 областей, за винятком тимчасово окупованого Криму) – 1,02.

Коефіцієнт застосовується автоматично та не потребує ніяких дій вступника. Він потрібен для того, аби майбутні студенти не їхали всі разом навчатися до Києва.

2. Галузевий коефіцієнт (ГК). Диспропорція на ринку праці (забагато юристів, менеджерів і нестача інженерних фахівців тощо) змусила запроваджувати стимул для тих, хто обирає дефіцитні спеціальності. Цей коефіцієнт становить 1,02 і застосовується автоматично (не потребує якихось дій чи документів від абітурієнта) для інженерно-технічних та природничо-математичних спеціальностей. Повний список можна знайти у переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Важливий момент – він спрацьовує лише для заяв 1-ї та 2-ї черги пріоритетності. Тобто, не можна обрати першими двома пунктами «модні» спеціальності, а третьою поставити ту, для якої передбачений коефіцієнт. В цьому випадку коефіцієнт буде дорівнювати одиниці і ні на що не вплине.

3. Сільський коефіцієнт (СК) діє виключно для випускників, які зареєстровані у селах та у 2021 році отримали повну загальну середню освіту в закладі освіти, що знаходиться на території села. Відповідну довідку вступник має завантажити в електронний кабінет або подати разом із паперовою заявою.

Він зазвичай дорівнює 1,02 (бал збільшується на 2 %), але у випадку окремих спеціальностей, критично важливих для сільської місцевості (зокрема, ветеринарна медицина), може додавати 5 % (коефіцієнт – 1,05).

Куди піти навчатися у Чернігові

Чернігівський кооперативний фаховий коледж Чернігівської облспоживспілки запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання.

Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями:

- Право;
- Облік і оподаткування;
- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
- Харчові технології.

Форма здобуття освіти – денна і заочна.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Кваліфікований робітник» за професіями:

- Кухар;
- Кондитер;
- Майстер ресторанного обслуговування;
- Тістороб. Пекар;
- Електромеханік торговельного та холодильного устаткування;
- Секретар керівника. Оператор комп’ютерного набору;
- Діловод;
- Агент з постачання;
- Продавець продовольчих товарів;
- Продавець непродовольчих товарів.

Форма здобуття освіти – денна.

Навчаючись у коледжі, студенти мають можливість:

1. Навчатися безкоштовно за рахунок коштів правління Чернігівської облспоживспілки та райспоживспілок, районних споживчих товариств, організацій системи споживчої кооперації.

2. Отримувати стипендії від правління Чернігівської облспоживспілки та Чернігівської обласної профспілкової організації працівників споживчої кооперації.

3. Вивчати польську мову на безкоштовних факультативних заняттях.

4. Здобути на базі коледжу ступінь бакалавра за два роки:
- на факультеті заочного дистанційного навчання Полтавського університету економіки та торгівлі;
- у Чернігівській філії Запорізького класичного приватного університету;
- у ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжнародна Академія управління персоналом».

5. Отримати другу спеціальність у коледжі за повним або скороченим терміном із 50% знижкою за заочною формою навчання.

Крім того, випускникам, які здобули в коледжі кваліфікацію молодшого бакалавра чи робітничу професію, надається право отримати другу освіту за будь-яким напрямом, спеціальністю, робітничою професією, формою і терміном навчання з 50% знижкою вартості.

До послуг студентів: гуртожиток, їдальня, медпункт, бібліотека, спортивні секції, предметні гуртки.

14000, м. Чернігів, вул. Музейна, 3
645-970, 676-036, 77-85-82, 647-526, (050) 410-01-96
http://kooptex.org
https://www.facebook.com/groups/1905227619709052
pkchkt@ukr.net