Фелікс Барановський: Україні потрібні політологи

Нещодавно в Ніжинському державному університеті з'явилася нова спеціальність – політологія. Щоб з'ясувати всі деталі, я спілкувалась із завідувачем кафедри політології та права Феліксом Барановським


Нещодавно в Ніжинському державному університеті імені Гоголя з'явилася нова спеціальність – політологія. Щоб з'ясувати всі деталі, я спілкувалась із завідувачем кафедри політології та права Феліксом Барановським.

То що ж це за наука – політологія?

Політологія є новою для нашої країни і, водночас, стародавньою спеціальністю. В Україні політологів почали готувати на початку незалежності. До цього часу такі суспільствознавчі дисципліни були трішки заідеологізовані, виходячи з того, що була конкретна ідеологія – комуністична, і всі суспільні науки намагалися обґрунтувати цю ідеологію з наукових позицій. 
 
Звичайно, від того, якими в нас будуть кадри і спеціальності, залежить якість нашого суспільства, держави, політики, власне, і сама демократія. Наскільки люди будуть обізнані в політичних процесах, наскільки вони зможуть впливати на керування ними, залежить доля всієї країни. Як ми впливаємо на суспільство — так воно впливає на нас. Так само, як і суспільство вдосконалюється, то вдосконалюється і наука про нього.
 
Люди, на жаль, погано обізнані в політичних процесах, іноді втрачаються орієнтири, і саме наука - політологія та спеціалісти, які працюють в цій галузі, допомагають нашій державі. Політолог – це менеджер політичного ринку, який займається виробництвом, рекламуванням та просуванням специфічного політичного продукту у вигляді консультацій, експертних оцінок, проектів, політичних теорій та прогнозів, політичних програм та технологій.
 
— Чому ви вирішили створити окрему спеціальність?
 
Ми вважаємо, що нам бракує кадрів вищої кваліфікації в рамках цієї науки в нашому регіоні і в країні вцілому. Ми хочемо якісно підготувати спеціалістів для місцевих адміністрацій, органів самоврядування. Бракує спеціалістів і в рамках комунікативних технологій, і в наших місцевих кампаніях. Ми вважаємо, що  якраз наш пласт великий. На нашу думку, маємо перспективи, і сподіваємося, що буде більше зацікавленості з боку тих, хто хотів би вивчати політологію, у тому числі, і в нашому університеті.
 
— Які є перспективи працевлаштування для студентів?
 
Хочу сказати, що наші студенти проходять практику в політичних інститутах: у політичних партіях, у державних органах управління й місцевого самоврядування (місцевих радах, адміністраціях), у політичних центрах, в агентствах із зв’язками з громадськістю, у засобах масової інформації. Крім цього, можуть працевлаштовуватись і в центральних органах місцевого управління, у тому числі, і в Верховній Раді.
Взагалі, спеціалісти, які працюють в цій галузі, дуже комунікабельні, адаптивні до нових вимог сучасного ринку праці. Наші студенти мають зв'язки та працюють за спеціальністю. У них є гарні перспективи працевлаштування.
 
— Зараз розпочинається вступна кампанія до університетів. Чи подавали вже якісь заяви саме на цю спеціальність?
 
— Так, уже є заяви. Наші абітурієнти дуже цікавляться політологією. Хочу підкреслити, що в цьому році в нас відкритий набір не тільки на бакалавра, на I кваліфікаційний рівень, а й на магістрів, також відкрита аспірантура з отримання доктора філософії з політології.
До речі, на магістратуру з політології цікавляться випускники інших спеціальностей гуманітарного профілю і не тільки, тому що зараз є можливість «перехресного вступу». Це означає, що людина, яка закінчила будь-яку спеціальність і отримала ступінь бакалавра, може йти на будь-яку іншу, у тому числі, і на політологію.
Це відкриває перспективи. Наприклад, розширити кругозір, свої можливості, зокрема працевлаштування. Я думаю, що це гарні перспективи і для самих студентів, і для нашої спеціальності.
 
Скільки приблизно заяв уже подавали абітурієнти?
 
Що стосується бакалаврів, зараз ще йде підрахунок. Подаються й електронні заяви. На даний момент уже є певна кількість заяв — до 10 в цьому плані. Я думаю, що це буде продовжуватися. Є дуже велика перевага, що в нас, у Ніжині, відкрито цю спеціальність, адже тепер можна не долати велику відстань та їхати у великі центри, а навчатися тут. Це зручно і для мешканців Ніжина, і для навколишніх районів.
Що стосується магістрів, нам відомо, що всі наші випускники теж хочуть продовжувати навчання тут, на нашій спеціальності. 
 
Чи є бюджетні місця і скільки їх?

На бакалавра — 10 бюджетних місць, приблизно 7 бюджетних місць — на магістрів, 3 — на аспірантуру. 
Які основні предмети вивчатимуться?
Предметів достатньо багато, але є дуже фундаментальні предмети: це історія зарубіжних політичних  вчень, практична політологія, етнополітологія, «Public relations», політичні технології, політична іміджологія, геополітика, національна політика та багато інших дисциплін.

Як ви гадаєте, чи важко буде вчитися студентам?
 
Вчитися завжди нелегко, адже навчання — це велика праця, звичайно. Тут, напевно, не стільки важко, як цікаво. Якщо ви зустрінете студента - політолога, він вам це підтвердить. Звичайно, є труднощі, як і на будь-якій іншій спеціальності, але ж цікавість полягає в тому, щоб успішно долати ці труднощі.
 
Ми допомагаємо студентам адаптуватися. Наше студентське життя вирує не тільки безпосередньо на заняттях, в аудиторіях, на лекціях. У нас є студентський політклуб, де ми розглядаємо дискусійні питання сучасної політики, проблеми, які існують. У нас є цікаві екскурсії, у тому числі до Києва, до центральних органів державної влади. Також ми організовуємо студентські міжнародні конференції, плануємо проводити літню школу з політології, запрошуємо студентів із Польщі.
 
Тобто, у нас багато цікавих заходів не тільки в рамках безпосереднього навчального процесу, а й поза ним, де студенти могли б реалізовувати себе та застосувати свої знання на практиці. Це цікавий елемент самовдосконалення, саморозвитку й реалізації себе.

Юлія Солдатенко