Велика істфаківська родина чекає на тебе!

Історична освіта і наука у Ніжинській вищій школі має глибокі і славетні традиції. Із самого початку своєї багатої історії Ніжинська вища школа мала класичне гуманітарне спрямування з поглибленим вивченням історичних дисциплін

Історична освіта і наука у Ніжинській вищій школі має глибокі і славетні традиції.

Із самого початку своєї багатої історії – а йдеться про один з трьох перших вузів України (після Львівського та Харківського університетів Ніжинська вища школа (спочатку в якості Гімназії вищих наук) мала класичне гуманітарне спрямування з поглибленим вивченням історичних дисциплін. Протягом тривалого часу - з 1875 по 1920 рр. вона діяла як Історико-філологічний інститут. У 1882 р. в інституті було відкрите історичне відділення, на якому функціонувало історико-філологічне товариство, а з 1900 р. – археологічна комісія.
 
За радянської доби Ніжинський університет зазнав ряд реорганізацій, які, однак, не перервали традиції підготовки істориків. У 1921 р. в Ніжинському інституті народної освіти було відкрито факультет соціального виховання, який готував учителів історії та суспільствознавства. В Інституті працювали талановиті вчені В. Ляскоронський, О. Покровський, М. Петровський, К. Штеппа, Г. Максимович та ін. У 1924 р. було відкрито Науково-дослідну кафедру історії культури і мови, до складу якої входили секції української і російської історії та античної культури. У 1934 р. в Педагогічному інституті було відкрито історичний факультет. У 1950 р. факультет було приєднано до філологічного факультету як історичне відділення, а у 1956 р. переведено до Полтавського педагогічного інституту. Відновлено факультет у Ніжині лише у 1968 р., а у 1973 р. його знову переведено до Чернігівського педагогічного інституту.
 
Лише в 1990 р. було прийнято рішення про відновлення історичної освіти у Ніжинському педінституті ім. М. Гоголя – спочатку у вигляді спеціалізації, а у 1992 р.- і спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Історія” на історико-філологічному факультеті.
 
Історико-правознавчий (нині історико-юридичний) факультет як окремий структурний підрозділ університету розпочав свою діяльність у 1998 році. На той час він об’єднував дві кафедри – кафедру історії України та правознавства кафедру всесвітньої історії.
 
У теперішній час у структурі факультету чотири кафедри – кафедра історії України, кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин, кафедра політології та права й кафедра філософії та соціально-економічних наук. Викладачі цих кафедр забезпечують викладання дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки на всіх факультетах університету, а також фахових дисциплін на історико-юридичному факультеті. 
 
Згідно нового переліку спеціальностей затвердженого Міністерством освіти і науки України у 2015 році, в 2016 році історико-юридичний факультет Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя запрошує на навчання на I курс за такими спеціальностями:
 
Середня освіта (історія)Історія* (історія та правознавство; історія та туристично-краєзнавча робота); 20 місць державного замовлення.
 
Історія та археологія; 12 місць державного замовлення.
 
Політологія; 10 місць державного замовлення.
 
- Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; 10 місць державного замовлення.
 
Крім того на базі факультету здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за спеціальностями

середня освіта (історія) – Історія* (історія та правознавство) - 10 місць державного замовлення на денну та 2 на заочну форму навчання;

Історія та археологія - 5 місць державного замовлення денної форми навчання.

Історико-юридичний факультет готує фахівців за освітнім рівнем «магістр» за спеціальностями:

- середня освіта (історія) Історія* (історія та правознавство); (12 місць державного замовлення)

- Історія та археологія -10 місць державного замовлення.
 
Крім того, завдяки двохсторонній угоді із польським вишами, студенти-магістранти Ніжинського державного університету, матимуть змогу за рекомендацією нашого університету вступити до магістратури Академії суспільних наук (м. Варшава). 
 
Сьогодні історико-юридичний факультет посідає чільне місце у дружній міжфакультетській спільноті славетного навчального закладу. На факультеті постійно вирує різнокольоровими барвами студентське життя.

Діє студентська рада, що завжди готова прийти на допомогу першокурснику, відбувається велика кількість освітніх, культурно-масових, науково-популярних заходів. Студенти факультету постійні учасники та переможці різноманітних загальноуніверситетських, регіональних та Всеукраїнських конкурсів, проектів та програм. Доброю традицією стало залучення студентів до науки, завдяки дискусійному клубу, проведенню Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.
 
Історико-юридичний факультет буде радий бачити Вас у складі великої дружної родини!