Не забудьте заповнити декларації!

Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Ніжинська місцева прокуратура нагадує Вам, що відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» відповідні особи, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати декларацію особи

Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Ніжинська місцева прокуратура нагадує Вам, що відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини 1 статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік.
Для подання декларації Вам необхідно:

1. Мати, або отримати електронний цифровий підпис шляхом звернення до відповідного акредитованого центру сертифікації ключів.
2. На сайті НАЗК ознайомитися з роз'ясненнями щодо заповнення електронних декларацій та з по шаговою відео інструкцією заповнення е-декларації
3. Для заповнення декларації зібрати інформацію щодо себе та членів сім'ї стосовно наявності: 
• рухоме та нерухоме майно, з зазначенням вартості та дати придбання;
• цінне рухоме майно (наприклад ювелірні вироби, твори мистецтва, меблі тощо);
• об’єкти незавершеного будівництва;
• цінні папери та корпоративні права;
• грошові активи;
• нематеріальні активи;
• фінансові зобов’язання;
• юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї;
• доходи, подарунки;
• видатки та правочини суб’єкта декларування;
• робота за сумісництвом суб’єкта декларування;
•членство суб’єкта декларування в організаціях та їх органах.

При цьому, роз’яснюю, що несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тягне за собою адміністративну відповідальність за частиною 1 статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації є підставою для притягнення особи до кримінальної відповідальності за статтею 366-1 Кримінального кодексу України.