Завантаження ...
banner
banner

Інструктажі з охорони праці в Україні: види та порядок проведення

Відповідно до чинного законодавства України кожному громадянину мають бути забезпечені безпечні умови роботи. Це прописано у 43 статті Конституції України.

І відповідно до цього закону забезпечити такі умови повинен керівник підприємства чи співробітник – інженер з охорони праці, обов'язок яких складати технічні документи та проводити інструктажі з охорони праці всіх
працівників та відвідувачів підприємства.

https://nc-expert.cn.ua/ - навчання з охорони праці та пожежної безпеки, курси робочих спеціальностей.

Види інструктажів з охорони праці та особливості їх проведення 

Залежно від того, хто має проводити інструктаж, а також кількість інформації, яку необхідно донести, виділяють кілька типів інструктажів. І кожен з них має бути проведений керівником або спеціально призначеним співробітником, який має необхідні знання та повноваження.

Вступний інструктаж – проводиться для новоприбулих на тимчасову або постійну роботу співробітників, студентів та учнів, які проходять практику, працівників інших організацій, які мають доступ на територію підприємства, а також екскурсантів.

Первинний інструктаж - проводиться безпосередньо на місці роботи і тільки для співробітників, які вперше приступають до виконання своїх обов'язків на цьому місці роботи. Інструктаж має бути проведений усім працівникам незалежно від віку, стажу, статі, освіти. За проведення первинного інструктажу відповідає профільний фахівець. Дані про проведення відповідного інструктажу та підписом нового працівника та співробітника, який проводив інструктаж, зберігаються у спеціальному журналі.

Повторний інструктаж – проводиться у порядку, передбаченому законом. Тобто кожні 6 місяців. Туди ж включений інструктаж із протипожежної безпеки та правила поводження з електрообладнанням. 

Після інструктажу необхідно провести перевірку якості засвоєння матеріалу. Якщо ж працівник не склав іспит, він має право на перескладання через 10 днів. Нездатність засвоїти запропонований матеріал є основою усунення співробітника від роботи. 

Позаплановий інструктаж може бути необхідний у випадках, коли потрібно внести коригування вже прописані і засвоєні норми. Зазвичай причиною для внесення таких змін є перегляд нормативних документів з охорони праці, придбання нового технічного обладнання для роботи, виникнення загрози чи факт нещасного випадку чи аварії на виробництві. Ще одна причина проведення позапланового інструктажу – вимушене чи добровільне переривання профільної праці працівника чи працівників на строк 1-2 місяці. 

Цільовий інструктаж проводиться у разі необхідності виконання завдань, які не передбачені обов'язками цього співробітника. Наприклад, при необхідності розпочати прибирання території підприємства, ліквідувати наслідки аварії чи стихійного лиха, організувати культурний чи спортивний захід на території підприємства. Такий інструктаж проводить особа, відповідальна за організацію запланованого заходу/робіт. 

За своєчасне та якісне інформування співробітників та гостей підприємства про техніку безпеки відповідальний керівник компанії або призначений ним співробітник фірми. На великих підприємствах відповідальність за охорону праці цеху чи відділу несе безпосередньо начальник цього цеху чи ділянки підприємства. Також законодавством України допускається можливість залучення стороннього спеціаліста – інженера з охорони праці для організації та проведення всіх необхідних інструктажів.