Завантаження ...
banner
banner

У Ніжині для розвитку туризму підприємці можуть отримати допомогу

ОГОЛОШЕННЯ про прийом документів щодо отримання фінансової допомоги суб’єктами підприємницької діяльності на безповоротній основі для розвитку туристичної інфраструктури

підприємці, розвиток, туризм, допомога

 

ОГОЛОШЕННЯ
про прийом документів
 щодо отримання фінансової допомоги суб’єктами підприємницької діяльності на безповоротній основі для  розвитку туристичної інфраструктури  на території Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади

Організатор: 

Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області 
Адреса організатора: 16600, м. Ніжин, площа імені Івана Франка, будинок 1

Офіційний сайт: http://nizhynrada.gov.ua 
Назва допомоги: фінансова допомога суб’єктам підприємницької діяльності на безповоротній основі для  розвитку туристичної інфраструктури  на території Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади (відповідно до Порядку надання фінансової допомоги суб’єктами підприємницької діяльності на безповоротній основі для  розвитку туристичної інфраструктури  на території Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади затвердженого рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області від 23 січня 2020р. №1-66/2020 «Про надання фінансової допомоги суб’єктами підприємницької діяльності на безповоротній основі для  розвитку туристичної інфраструктури на території Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади») детальніше за посиланням: 

http://www.nizhynrada.gov.ua/article/1115/normativno-pravova baza.html  

підприємці, розвиток, туризм, допомога


Умови проведення відбору

Суб'єктами фінансової допомоги можуть бути фізичні та юридичні особи, які:

1. зареєстровані та здійснюють свою підприємницьку діяльність на території Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади;

2. розробили та реалізували бізнес-проекти в 2020 році, умовами яких є надання туристичних послуг та розвиток туристичної інфраструктури.

Кошти бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади  направляються  на відшкодування фактичних фінансових витрат суб’єкта підприємницької діяльності згідно наданих підтверджуючих документів витрат на розвиток туристичної інфраструктури за звітний фінансовий рік (2020р.).

Бюджетні кошти не надаються суб'єктам підприємницької діяльності:

1. щодо яких порушено справу про банкрутство, перебувають у стані припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, проводиться санація, які ліквідовуються;

2. які мають заборгованість до бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади;

3. які подали завідома недостовірні відомості та документи під час звернення за одержанням фінансової допомоги.

Перелік документів, що додаються до заяви:

Суб’єкти підприємницької діяльності, які бажають взяти участь у відборі (учасники) особисто, протягом терміну, визначеного в оголошенні, подають секретарю робочої групи такі документи (при собі мати оригінал паспорта громадянина України):

1.  заяву на участь у відборі за формою, наведеною нижче;

2. виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  фізичних осіб-  підприємців та громадських формувань;
 
3. копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру, згода на обробку персональних даних; 

4. опис бізнес-проекту, або, при можливості, техніко-економічне обґрунтування бізнес-проекту; 

5. акти виконаних робіт, рахунки-фактури, кошториси, експертні висновки та інші документи, що підтверджують впровадження бізнес-проекту;

6. фото, відео; 

7. довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, в якій відкрито розрахунковий рахунок.
      
Відповідальність за повноту і достовірність відомостей в поданих документах покладеться на суб’єктів підприємництва.

Дата, час та місце проведення відбору:

Оголошується додатково після закінчення терміну подання заяв та відповідних документів.

Термін подання заяв із відповідними документами:

Документи приймаються до 16.00 год. 18 серпня 2020 року

Адреса, за якою приймаються заяви з відповідними документами:

Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області 16600, м. Ніжин, площа імені Івана Франка, будинок 1, кім.57 - Сектор розвитку підприємництва, споживчого ринку та захисту прав споживачів відділу економіки виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області, Ярош Ярослава Миколаївна.

Контактний номер телефону для отримання довідкової інформації:  2-53-36.

Довідково: 

Сума коштів фінансової допомоги одному суб’єкту підприємницької діяльності на один бізнес-проект не може перевищувати 50 % від загальної вартості бізнес – проекту та не може бути більшою 50,0 (п’ятидесяти) тисяч гривень.

Протягом звітного періоду один суб’єкт підприємницької діяльності  може подати тільки одну заявку на отримання фінансової допомоги.


Форма заявки на участь у відборі:

 

ЗАЯВА

на участь у відборі для отримання безповоротної фінансової допомоги  суб'єктом підприємницької діяльності на безповоротній основі для  розвитку туристичної інфраструктури  на території Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади


Прошу допустити_______________________________________

              (повне найменування суб'єкта малого підприємництва  або П.І.Б.)

до участі у відборі на отримання безповоротної фінансової допомоги, передбаченої у бюджеті Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади в рамках реалізації заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва у м. Ніжині на реалізацію бізнес–проекту _______________________________________________________________


Відомості про суб'єкта підприємницької діяльності: 

Повне найменування суб'єкта підприємницької діяльності або П.І.Б.: ________________________________________________________________ 

Скорочене найменування суб'єкта малого підприємництва (за наявності):

__________________________________________________________________ 

Керівник __________________________________________________________________

(найменування посади, П.І.Б.)

Місцезнаходження / місце проживання ________________________________ 

__________________________________________________________________

Телефон_____________, E-mail _____________________________________ 

Форма власності: ____________________________ 

Вид діяльності (основний) ___________________________________________ 

Ідентифікаційний номер (за наявності) або ідентифікаційний код _________

Дата і номер державної реєстрації ____________________________________ 

Повне найменування органу державної реєстрації ______________________

__________________________________________________________________ 

Сума бюджетних коштів, грн. _____________________________

Цільове використання бюджетних коштів __________________

Керівник _________________________________                    ___________

                                                                                                       (підпис)

ПЕРЕВІРЕНО:

Секретар робочої групи 

_______________________________________

(ініціали та прізвище) 

_______________

Реєстраційний № ________________ 


___ ____________ 2020 року