Завантаження ...

Помер професор НДУ

Олександр Ростовський


17 червня помер видатний вчений, професор кафедри музичної педагогіки та хореографії, доктор педагогічних наук Ростовський Олександр Якович

Довідково: Ростовський Олександр Якович –  народився 15.03. 1946 р. в с. Чупира Білоцерківського району Київської області. Закінчив музичний відділ Луцького педагогічного училища (клас баяна В.Пенського), музично-педагогічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.Гоголя в 1969 (клас баяна К.Федотова), аспірантуру в Науково-дослідному інституті  педагогіки УРСР - в 1978 році.  Кандидатську дисертацію на тему „Естетичне виховання підлітків засобами героїчної музики” захистив у 1979 році, а в 1994 році -   дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук на тему: ”Педагогічні основи керування процесом  музичного сприймання школярів”. Працює у Ніжинській вищій школі з 1969 року на посадах  викладача (1969 – 1979), старшого викладача (1979 – 1980), доцента (1980 – 1993), професора (з 1994 р.), завідувача кафедри музики (1979 – 2001), декана музичного факультету (з 1996 р.), декана факультету культури і мистецтв (2004-2006 рр.).

О.Я.Ростовський був відомим в Україні вченим-педагогом, автором багатьох  науково-методичних посібників і статей з проблем музичної освіти школярів і професійної підготовки майбутніх учителів музики.  Серед науково-педагогічного доробку вченого особливо виділяються книги “Педагогіка музичного сприймання” (К., 1997),  “Методика викладання музики у початковій школі” (Тернопіль, 2000, 2001),  “Методика викладання музики в основній школі” (Тернопіль, 2000, 2001), „Лекції з історії західноєвропейської музичної педагогіки” (Ніжин, 2004).  Під керівництвом О.Я. Ростовського підготовлені чинні в Україні з 1988 року програми з музики для загальноосвітніх навчальних закладів.
 
У наукових працях вченого дістали розкриття головні напрямки розвитку європейської  музичної педагогіки від античності до сьогодення;  закономірності, принципи і методи формування музичного сприймання школярів, теоретико-методологічні основи керування цим процесом; методичні засади музичного виховання учнів на основі української національної культури;  шляхи вдосконалення змісту музичної освіти дітей. Особливий інтерес викликають праці, присвячені теоретико-методологічним аспектам  професійної підготовки майбутніх учителів музики, розвитку їхніх творчих якостей.
 
Під керівництвом О.Я. Ростовського підготовлено й захищено 8 кандидатських дисертацій, які вирізняються науковою новизною, глибиною думки та неординарністю підходів.