Завантаження ...
banner

Які права мають діти?

Кожен знає, що дитина повинна бути забезпечена можливістю реалізації її прав, які встановлені Конституцією України, Конвенцією про права дитини, Цивільним кодексом України, іншими правовими актами, чинними в Україні. Детально про основні права дитини розповідають

безоплатна правова допомога, права дитини

Кожен знає, що дитина повинна бути забезпечена можливістю реалізації її прав, які встановлені Конституцією України, Конвенцією про права дитини, Цивільним кодексом України, іншими правовими актами, чинними в Україні.

Детально про основні права дитини розповідають юристи Ніжинського місцевого центру з надання БВПД.

27 вересня 1991 року в Україні набула чинності Конвенція ООН про права дитини, згідно з якою держави, які її підписали, вживають усіх заходів щодо забезпечення захисту прав дитини, зокрема право на життя, свободу думки і релігії, навчання та відпочинок тощо.

В Україні затверджений Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини, який має всі шанси вивести українську політику в сфері захисту прав дітей на якісно новий рівень.

В нашій державі відсутнє спеціальне законодавства, що регулює права неповнолітніх осіб, які виділені окремими статтями Сімейного, Цивіль¬ного, Кримінального та Кримінально-Процесуального кодексів України, а також регулюються окремими зако¬нами, такими як закони: «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Різні державні інституції та міністерства покликані відповідати за дотримання прав дитини в Україні. Багато зусиль також докладають громадські організації, які працюють на терені захисту прав дитини, щоб кожна дитина почувала себе захищеним законом членом суспільства.

Права, які надані дитині чинним законодавством, можна поділити на особисті немайнові та майнові. До особистих немайнових прав відносяться ті права, які належать дитині від народження або за законом. Вони не мають економічного змісту та нерозривно пов'язані із самою дитиною.

По-перше, дитина має невід'ємне право на життя.Мати та батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Дитині надається прізвище (по прізвищу батьків), ім'я (за згодою батьків) та по-батькові (за іменем батька).

Відповідно до ст.150 Сімейного кодексу України батьки зобов'язані:

- виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини;
- піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток;
- забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя;
- поважати дитину.

Дитина має право на збереження індивідуальності, вільно висловлювати свої думки,  право на відпочинок і дозвілля, право брати участь в іграх і розважальних заходах, що відповідають її віку, та займатися мистецтвом.

Окрім того, дитина має право на захист щодо неналежного виконання батьками своїх обов'язків щодо неї, шляхом звернення за таким захистом прав до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій.

Дитина, яка досягла чотирнадцяти років, має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду.

До досягнення дитиною певного віку, в її інтересах діють батьки (усиновлювачі) та піклувальники. Вони приймають рішення щодо місця проживання дитини, місця навчання, піклуються про стан її здоров’я.

Крім того, батьки (усиновлювачі) та піклувальники здійсняють захист немайнових (право на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом) та майнових прав дитини (право власності).

Правом відстоювати та захищати майнові і немайнові права дітей наділені, насамперед, батьки (усиновлювачі) та піклувальники. У випадку їх відсутності – посадові особи навчального закладу чи закладу охорони здоров’я, в якому проживає дитина, та органи опіки та піклування.

Батьки повинні утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Наявність необхідних знань про права дитини, а також виконання батьками своїх безпосередніх обов’язків з утримання та виховання дітей, сприятиме належному захисту їх прав, і тоді маленькі громадяни виростуть достойними людьми й неодмінно стануть гордістю України.

Нагадаємо, за отриманням консультацій та захистом своїх прав можна звернутися до Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (м. Ніжин, вул. Богуна, 8 (3-й поверх) або за телефоном (04631) 7-16-15) та його структурних підрозділів ( бюро правової допомоги ), а також за номером цілодобової телефонної лінії – 0 800 213 103.