Завантаження ...
banner
banner

Наша постійна рубрика: консультація юриста

Наша постійна рубрика: консультація юриста фото

Наша постійна рубрика: задай питання юристу

До редакції  MYNIZHYN.com 
неодноразово звертаються читачі з різними питаннями, які хотіли б задати юристу: про спадщину під час війни, кредити чи вирішення фінансових зборів поміж сусідами, сімейні справи, тощо.

До прикладу – ось одне із них: "Доброго дня! Цікавить питання. Я працював на підприємстві, в 2021 був призваний на строкову службу, в 2024 демобілізувався. Чи маю я право на оплачувану відпустку за місцем роботи? Якщо так, то на скільки днів? Дякую".

"Раніше ми писали: Питання – відповідь: борги під час війни після смерті людини

Дане питання коментує кандидат юридичних наук, доцент кафедри політології, права та філософії НДУ імені М.Гоголя, доцент - Марина Ларченко

Щодо надання відпусток військовослужбовцям строкової служби, то це питання останнім часом неодноразово піднімалось у суспільстві та пов’язаних законопроектах. З цього приводу слід сказати наступне.

1. Під час дії воєнного стану військовослужбовцям строкової військової служби протягом календарного року надається відпустка загальною тривалістю 30 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Відпустка надається протягом календарного року частинами не більше 15 календарних днів, за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців строкової військової служби відповідного підрозділу.

У рік звільнення із служби військовослужбовцям, які проходять строкову військову службу та підлягають звільненню із служби у порядку і терміни, визначені рішенням Президента України, у разі невикористання ними відпустки виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні відпустки. (статті 8, 10.1 Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

2. При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається: … працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, … - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби (стаття 42 КЗпП України).

3. За працівниками, призваними на строкову військову службу … до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (стаття 119 КЗпП України, стаття 9 Закону України «Про відпустки»).

4. До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, не зараховується час, коли працівник, був призваний на строкову військову службу, а за ним зберігалися місце роботи і посада на підприємстві на час призову (стаття 75 КЗпП України).

5. Працівникам, призваним на строкову військову службу … за їхнім бажанням та на підставі заяви виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. Відповідна заява подається не пізніше останнього дня місяця, в якому працівник був увільнений від роботи у зв’язку з призовом на військову службу (стаття 83 КЗпП України, стаття 24 Закону України «Про відпустки»).

6. Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.

Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються: … особам, звільненим після проходження строкової військової служби … якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання.

22 листопада 2023 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань», де крім іншого передбачено надання відпустки без збереження заробітної плати за бажанням працівника в обов'язковому порядку … працівникам, які приступили до роботи після звільнення з військової служби у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації, - тривалістю до 60 календарних днів (частину першу статті 25 доповнено пунктом 20).

Крім цього Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а саме частину першу статті 24 доповнено абзацом шостим такого змісту: «Період, протягом якого особа перебувала у відпустці без збереження заробітної плати, передбаченій пунктом 20 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки», включається до страхового стажу».

Таким чином, Захисники та Захисниці України, які звільнятимуться з військової служби у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації зможуть піти у відпустку тривалістю до 60 календарних днів, які увійдуть до страхового стажу. Тобто під час дії воєнного стану військовослужбовців звільняють з військової служби, зокрема, згідно з Указом Президента (для строковиків), за станом здоров’я, за сімейними обставинами або з інших поважних причин (ст. 26, глава ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»). Тобто працівника не демобілізували, а звільнили з військової служби. А роботодавець надає відпустку без збереження зарплати за бажанням працівника, який став до роботи після звільнення з військової служби у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошення демобілізації

Отже, право на разову неоплачувану відпустку отримають працівники, які повернуться до роботи після військової служби, коли закінчиться особливий період чи Президент оголосить демобілізацію.
Отже, особа, звільнена зі строкової служби у 2024 році відповідно до Указу Президента, може претендувати, зокрема, на оплачувану щорічну відпустку на підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи, якщо вона стане до роботи протягом трьох місяців після звільнення зі строкової служби.

Як повідомляв MYNIZHYN, питання від читачів щодо пенсійної справи та спадщини: коментує юрист Марина Ларченко

Приєднуйтесь до наших сторінок в соцмережах і слідкуйте за головними подіями: